Katowice, 22 lutego 2016 r.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

ARChciałabym podziękować wszystkim, którzy w ostatnim czasie wyrazili swoje poparcie dla mnie jako kandydatki na Rektora. Było dla mnie niesamowitym doświadczeniem spotkać tak wielu pracowników naszej uczelni, z różnych jednostek, ale mających podobną wizję funkcjonowania i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Jeśli za Państwa zgodą będziemy mogli razem realizować tę wizję, to mam nadzieję, iż za cztery lata będziemy wszyscy w lepszym miejscu.

Piszę „lepszym”, ponieważ mam przed sobą szereg danych, które świadczą o tym jak wiele jest do zrobienia. W ostatnim czasie obniżono oceny naszej uczelni w rankingach zewnętrznych. Mamy coraz mniej studentów i mniejsze dotacje, nie mieliśmy kompleksowego planu inwestycji i inicjatywy dla całej uczelni, który pozwoliłby nam pozyskać środki z UE w poprzedniej perspektywie. To tylko niektóre z problemów, przed którymi stoimy.

Trwanie dzięki sile rozpędu nie może być powodem do zadowolenia. Naszą zasługą będzie, jeśli osiągniemy rzeczywisty rozwój, a jest wiele do zrobienia. Co oznacza dla nas wszystkich rozwój? W jaki sposób odpowiemy na te wyzwania?

 

 Każdy ma dość siły, aby urzeczywistnić to, o czym jest przekonany
J.W. Goethe 

 

Nie chcę Państwu obiecać, że mam gotowe rozwiązania wszystkich problemów. Chcę jednak skorzystać z Państwa wiedzy i doświadczenia i wspólnie  wypracować rozwiązania i mechanizmy, które wzmocnią naszą uczelnię. Najłatwiejszą rzeczą na świecie jest nie robić nic, odsuwać problemy na później, może rozwiążą się same i dalej się okłamywać, że jesteśmy wiodącą uczelnią, pomimo coraz niższej klasyfikacji.

Minęło kilka miesięcy odkąd zdecydowałam się kandydować na funkcję Rektora naszej uczelni. Na ostatnim odcinku procedury wyborczej kwestie natury prawnej przesłoniły merytoryczną debatę programową. Przez krótki moment zawahałam się czy nie powinnam się wycofać z kandydowania. Ale był to moment bardzo krótki i w tym miejscu chciałabym podziękować ogromnej grupie osób, w tym prawnikom, których wsparcie otrzymałam.

Opracowując założenia mojego programu próbowałam uzyskać od Państwa jak najwięcej wskazówek. Jeśli nie wszystko udało mi zawrzeć, tak jak tego oczekiwalibyście, to przed nami czas, aby wspólnie pracować. Jeśli wygram, będzie to kadencja „gabinetu drzwi otwartych”, oparta na analizie danych i argumentach, ale w równym stopniu na kultywowaniu empatii – na próbie zobaczenia naszego świata z perspektywy każdego z nas z osobna.

Wszystkich, którzy mieliby do mnie pytania lub sugestie zapraszam do kontaktu.

Z wyrazami szacunku
Alicja Ratuszna

SMCEBI

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

ZFC

Zakład Fizyki CIała Stałego

Optometria

Studia Podyplomowe

Informatyka Stosowana

Kierunek Studiów